Dodáme Vám energii.

Reference

Lokální distribuční soustavy
V současnosti provozujeme resp. plně vyhodnocujeme celkem 11 lokálních distribučních soustav o celkové roční spotřebě elektřiny cca 65 GWh. Uvnitř jednotlivých LDS pravidelně vyhodnocujeme, fakturujeme a plně obsluhujeme dílčí odběrná místa prostřednictvím vlastního SW Organizer, který jsme pro tyto účely speciálně navrhli. Celkem vyhodnocujeme měsíčně cca 500 měřicích míst.


Energetické analýzy, audity
Energetické analýzy a audity provádíme v součinnosti se zákazníkem. Celkem vyřídíme ročně pravidelně až 20 objednávek na tyto činnosti. Zaměřujeme se zejména na úspory na poplatcích za elektřinu, plyn, teplo. Energetické audity provádíme ve spolupráci s autorizovanými auditory.

Zajištění dodávek elektřiny a plynu

Naše praktické zkušenosti na trhu s elektřinou, licence na obchod a na distribuci elektřiny a vlastní registrace u Operátora trhu s elektřinou nám dává trvalé předpoklady pro efektivní zajištění dodávek těchto médií všem potenciálním odběratelům. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se nám daří ročně uspokojit potřeby zájemců o tuto službu v objemu cca 80 – 100 GWh. Ve všech realizacích (výběrových řízeních) se nám podařilo docílit nižší ceny než v případě samostatné aktivity zákazníka- odběratele na trhu s příslušným médiem. Tato naše přidaná hodnota je velmi žádána v současné nepřehledné legislativě a cenotvorbě v odvětví energetika.