Dodáme Vám energii.

Princip lokální distribuční soustavy

LDS je ohraničená energetická síť, která je v našich podmínkách vymezena napájecím transformátorem ze strany vysokého napětí a na straně nízkého napětí jsou k síti připojeni nájemci – odběratelé elektřiny. Ti obvykle získají nižší cenu silové elektřiny vůči ceníku majoritního regionálního obchodníka s elektřinou.
Uvedený princip je tedy pro odběratele výhodný. Provádíme komplexní zabezpečení dodávek silové elektřiny a distribučních služeb na bázi smluvních ujednání s odběrateli uvnitř LDS, včetně jejich pravidelného vyhodnocování a fakturace. Pro tyto účely používáme vlastní plně automatizovaný monitorovací on-line systém měření a také námi navržený speciální databázový vyhodnocovací SW „Organizer“ používaný pro přehledný rozpis jednotlivých parametrů v příloze k faktuře za elektřinu odběratelům v LDS.

schéma LDS