Dodáme Vám energii.


Poradenství a analýzy

Energetické analýzy, audity a poradenství v odvětví elektroenergetiky jsou významné činnosti v naší společnosti. Výstupem jsou obvykle upozornění na zjištěné nedostatky v odběrném místě. Současně je představen potenciál úsporných opatření na straně zákazníka a finanční náklady s tím spojené.

Pro úspěšné vyhotovení energetické analýzy obvykle od zákazníka požadujeme následující vstupní údaje :

Energetická analýza je obvykle zpracována a zákazníkovi předána do sedmi pracovních dnů od předání objednávky a vstupních dat. Před vypracováním analýzy je se zákazníkem dohodnuta cena a způsob předávání výsledků.