Dodáme Vám energii.

Lokální distribuční soustava a vnořená FVE

LDS s vnořenou fotovoltaickou elektrárnou (FVE) je optimální stav pro využívání elektřiny vyrobené ve FVE a zároveň ihned (prakticky beze ztrát v síti LDS) spotřebované v odběrném místě. V našich LDS se z FVE takto spotřebuje v některých lokalitách až 60% vyrobené elektřiny a přebytky (40%) jsou dále obchodovány na trhu s elektřinou. Problematické predikce výroby elektřiny na FVE řešíme nabídkou on-line dat z FVE smluvním obchodníkům s elektřinou a tím umožníme minimalizovat predikovanou odchylku na vnitrodenním trhu mezi plánovaným a skutečným hodinovým výrobním diagramem výrobny – FVE.
V dalším období se soustředíme na inteligentní – řízené a plně automatické ukládání přebytků elektřiny z FVE do akumulátorů a jejich zpětnou dodávku přes střídač 1/ do elektrizační soustavy ČR nebo 2/ zpět do odběrného místa. Účinnost tohoto cyklu je až 97%. V tomto období je připravován pilotní projekt v součinnosti s dodavatelem špičkové technologie, která již podobným způsobem pomáhá v zahraničních energetických soustavách.
Tímto přechází naše společnost do aktivní podpory využívání obnovitelných zdrojů resp. k jejich bezpečnému provozování bez nutnosti omezování výroby na těchto výrobnách s možností využití akumulované energie ve prospěch regulačního výkonu elektrizační soustavy ČR nebo ve prospěch odběratelů uvnitř v LDS.
Výše představený projekt bude zcela určitě významným příspěvkem k připravované elektromobilitě Evropy a „smart – grid“ (inteligentních sítí).