Dodáme Vám energii.

Dodávky elektřiny a plynu

Nabídce dodávek elektřiny a plynu vždy předchází proces výběru dodavatele média a to s přihlédnutím k „ratingu“ ročního odběrového diagramu zákazníka v jeho odběrném místě. Současná praxe nám potvrzuje, že situace na trhu s příslušnou komoditou se v čase významně mění a je proto potřebné aktuálně sledovat vývoj na trzích, kde je značná volatilita cen. Veškeré tyto změny sledujeme, a proto dokážeme nadstandardně reagovat s nabídkou ku prospěchu zákazníka s ohledem na jeho stávající uzavřené kontrakty a jejich případné zvýhodnění pro nadcházející období.

Veškerá agenda související s optimalizací dodávek elektřiny a plynu je založena na individuálním přístupu ke každému odběrnému místu. Jedině tak lze docílit potřebných efektů.

Finální rozhodnutí k zajištění dodávek elektřiny a plynu má vždy zákazník. Od naší společnosti obdrží ale potřebné informace pro své rozhodování.

Ve prospěch zákazníka posuzujeme zejména jeho Roční odběrový diagram ve vztahu na:  

o   Vývoj cen na trhu s komoditou

o   Nabízený produkt dodavatele média

o   Platební podmínky odběratele média

o   Rezervovanou kapacitu v odběrném místě

o   Úroveň kompenzačních prostředků 

Licence CEFIL s.r.o. k náhledu zde:

Obchod s elektřinou

Obchod s plynem

Distribuce elektřiny